Podziękowania

     Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie pragnie serdecznie podziękować Biskupowi Antoniemu Pacyfikowi Dydycz oraz księżom obu wyznań za modlitwę i duchowe wsparcie naszego święta. Dziękujemy dyrektorowi szkoły, Panu Alfredowi Bajenie, wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i internatu, uczniom bez których organizacja jubileuszu byłaby niemożliwa.

Serdecznie dziękujemy sponsorom V Zjazdu Absolwentów:

1.Panu Aleksandrowi Rożuk prezesowi Nadburzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej,

2.Pani Grażynie Niewińskiej dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach,

3.Panu Bogusławowi Zduniewiczowi prezesowi Gospodarki Komunalnej w Siemiatyczach,

4.Panu Krzysztofowi Rożuk Nadburzańska Szkoła Wyższa,

5.Panu Januszowi Gawryluk reprezentującemu firmę Games.

Pragniemy również podziękować redakcji Kuriera Podlaskiego za perfekcyjnie przeprowadzony patronat medialny naszego jubileuszu. Dziękujemy autorom artykułów przybliżających historię naszej szkoły : Panu Mikołajowi Żabińskiemu, Pani Zofii Stypułkowskiej, Panu Janowi Zalewskiemu.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Szyszko prowadzącemu zespół Małe Podlasie za oprawę artystyczną, Burmistrzowi Siemiatycz Panu Piotrowi Siniakowicz za udostępnienie telebimu reklamowego w Siemiatyczach oraz Wójtowi Gminy Siemiatycze Panu Edwardowi Krasowskiemu za pomoc w organizacji zjazdu.

Mamy nadzieję, że na czas Zjazdu Absolwentów wskazówki zegara siłą naszej woli udało się zatrzymać, bądź cofnąć o kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat. Dziękujemy wszystkim absolwentom oraz zaproszonym gościom za przybycie i stworzenie wspaniałej atmosfery w dniach zjazdu.

     Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie

Top